Doc. MUDr. Eva Malá, CSc  psychiatr pro děti, adolescenty a dospělé
Promovala v r.1963 na lékařská fakultě UK (FDL UK) v Praze a po roční praxi na neurologii a pediatrii v nemocnici v Klatovech se stala vědeckým aspirantem  na Psychiatrické klinice LF UK Praha a na IPVZ. Postupně skládala atestace z pediatrie, I.a II. atestaci z psychiatrie, atestaci z pedopsychiatrie, úspěšně obhájila  titul kandidátky věd a v roce 1992 se habiliovala jako docentka psychiatrie na 1. LF UK.  V 70. letech se podrobila psychoterapeutickému výcviku (SUR), v letech 83-6 byla vedoucí výcviku psychoterapie pod supervizí a  v letech 88-96 se stala vedoucí psychoterapie sebezkušenostních skupin pro lékaře, psychology  a ostatní zdravotnické profese. Absolvovala také výcvik v akupunktuře a od roku 1970 působí jakou soudní znalec v oboru dětské a dorostové psychiatrie.
38 let pracovala na Psychiatrické klinice UK Praha  a pak na Dětské psychiatrické  klinice UK a FN Motol Praha - z toho 15 let (1991-  2006)  ve funkci  vedoucí subkatedry dětské psychiatrie v Institutu postgraduálního vzdělávání.  Spolu s prof. dr. J. Fischerem, DrSc. a později s prof.dr.J.Mečířem, DrSc a nakonec sama, vyškolila kolem 200 pedopsychiatrů.  V roce 2005 získala Kuffnerovu cenu za  monografii Schizofrenie v dětství a  adolescenci  a v roce 2010 další Kuffnerovu cenu jako spoluautor  monografie Soudní psychiatrie a psychologie.
Je vdaná,  má 2 děti.

Pracoviště:

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha 4
Neurologická klinika 1.LF UK + FN Praha 2
 
 
Odborná praxe
1957: maturita, gymnázium Jana Nerudy v Praze
1963: promoce, LF UK (FDL) v Praze
1963-65: 2 roky praxe na pediatrii + kolečko, nemocnice Klatovy
1965: 1. atestace z pediatrie
1966: 1 rok praxe na neurologii-nemocnice Klatovy
1967: vědecký aspirant Psychiatrická klinika LF UK Praha
1968: odborný vědecký aspirant, Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví /I PVZ/
1970: atestace z pedopsychiatrie,
1970: působí jako soudní znalec v oboru psychiatrie a oboru dětské a dorostové psychiatrie.
1972-79: psychoterapeutický výcvik-psychodynamický sebezkušenostní SUR
1978: kandidátská zkouška z psychiatrie, pedagogické minimu, poté obhájila titul kandidátky věd
1980-82: školení sester v dětské a dorostové psychiatrii (DDP), IPVZ Brno
1979-83: vedoucí výcviku v psychoterapii pod supervizí
1983-89: výcvik v akupunktuře
1983-91 koterapeut psychodynamické skupiny
1991-01: vedoucí psychoterapie sebezkušenostních skupin pro lékaře, psychology a ostatní zdravotnické profese
1991: vedoucí subkatedry dětské a dorostové psychiatrie IPVZ
1992: habilitace - docentka psychiatrie, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK)
1993: 2. atestace z psychiatrie
1993: vedoucí subsekce Dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně / ČLS JEP / do r 2003
 
Ocenění věděckou komunitou
2005: Kuffnerova cena za monografii Schizofrenie v dětství a adolescenci
2010: Kuffnerova cena jako spoluautor monografie Soudní psychiatrie a psychologie
2012 Výbor PS ČLS JEP se rozhodl udělit čestné členství za dlouhodobou úspěšnou činnost ve prospěch české psychiatrie
2013 Udělení ceny F.Faltuse za vědecký přínos v oblasti poruch příjmu potravy a nejlepší příspěvek konference
 
Pracoviště
1963 - 1965 Nemocnice Klatovy
1967 - 1968 Psychiatrická klinika 1. Lékařská fakulta Karlova Univerzita Praha PK 1.LF UK
1968 - 2006 IPVZ Praha PK 1.LF UK + FN a Dětská Psychiatrická Klinika 2.LF Fakultní Nemocnice Motol
2006 - stále Neurologická klinika 1.LF UK + FN Praha 2 T 224 965 539
2006 - 2008 Psych. ambul Pha2 dr Rýc
2008 - 2009 Psych ambul Ml. Boleslav Clinterap
2009 - stále Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha 4 T 221 633 612
 
Členství v organizacích
PS ČLS JEP /Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
ADDP /Asociace dětské a dorostové psychiatrie/
IACAPAP (mezinárodní asociace DDP a ostatních profesí)
ESCAP (člen Evropské unie CAP Child-Adolescent Psychiatry -/Dětská Dorostová Psychiatrie/)
Časopis European Child-Adolescent Psychiatry, Member of the Advisory Board v letech 1989 - 1993
 
Profesionální úkoly

38 let zaměstnancem IPVZ, vyškoleno 190 pedopsychiatrů spolu s prof.dr.J.Fischerem,DrSc. , později prof.dr.J.Mečířem,DrSc., a pak sama. Od roku 1976 člen atestační komise, od roku 1992 do 2006 předseda atestační komise. Vedoucí všech pedopsychiatrických kurzů v IPVZ od 1978- 2006.
Aktivní účast a předsedání na odborných kongresech, Průběžná recenzní a oponentní činnost v oboru
 
Odborný zájem
schizofrenie, Touretteův syndrom, ADHD , neurotické poruchy u dětí.
 
Publikace
Je první autorkou 100 odborných publikací v našem tisku, 10 publikací v zahraničí a autorem nebo spoluautorem 14 monografií.
 
Přehled publikační činnosti od roku 1970

1.Malá E.:Diagnostické obtíže při atypicky probíhajících akutních psychotických stavech v dětském věku. Čs.Psychiat.,66,1970.
2.Malá E.; Fischer J. a kol.: Vybrané kapitoly z dětské psychiatrie. (Kapitola „psychofarmaka“). SPN 1971.
3.Fischer J.; Malá E.: Sledování pyknotických leukocytů. Čs.Psychiat. 67, 1971.
4.Malá E.: Syndrom autismu v raném dětském věku. Čs.Psychiat. 69,1973.
5.Malá E.: Vedlejší účinky při léčbě neuroleptiky. Čs.Pediat. 31,1976.
6.Malá E.: Farmakoterapie úzkosti. Čs.Pediat. 32,1977.
7.Malá E.: Diagnóza dětské schizofrenie. Čs.Psychiat. 75,1979.
8.Malá E. a kol. autorů: Základy psychoterapie pro SZP. (Kapitola „Psychoterapie u dětí“). Brno. 1980.
9.Malá E.: Genealogická studie schizofrenie. Čs.Psychiat. 78,1982.
10.Dušek K.; Chromý K.; Malá E.: Psychiatrie. (Kapitola „Dětská psychiatrie“). Učebnice pro SZP. Avicenum. 1982.
11.Malá E.; Vojtík V.: MSK z hlediska dětské a dorostové psychiatrie. Čs.Psychiat. 81,1985.
12..Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. ILF Brno. 1986.
13.Malá E.; Dušek K.; Chromý K.: Psychiatria. Učebnice. Osveta Martin. 1987.
14.Mehilane l.; Mečíř J.; Malá E.: Psychopharmacotherapy in childhood. Medical Houral of the Ministry of Health. Estonian SSR.3.1988.
15.Malá E.: Morální vývoj u dětí. Čs.Psychiat. 85,1989.
16.Malá E.: Vývojová psychopatologie. Čs.Psychiat. 85,1989.
17.Janotová D.; Malá E.; Mečíř J.: Agresivní jednání v kolektivech nezletilých. Čs.Psychiat85,1989..
18.Malá E.; Eckertová J.: Problematika sourozenců schizofreniků v rodině. Čs.Psychiat., 86, 4, 1990, 230-234.
19.Malá E.: Rettův syndrom. Čs.Neurol.Neurochirurg.,54, 1, 1991, 68-73.
20.Malá E.: Schizofrenie s časným začátkem. Čs.Psychiat., 86, 3, 1993, 159-271.
21.Malá E.: Vývoj v adolescenci. Čas.lék.čes., 133,18, 1994, 556-7.
22.Malá E.: Hyperkinetická porucha – nový pohled? (Generalizovaná rezistence k tyreoidnímu hormonu). Čs.Psychiat. 90, 4, 1994, 209-212.
23.Malá E.: Diagnostika poruch chování dle ICD-10. Čs.Psychiat. 90, 5, 1994, 262-268.
24.Malá E.: Enurésa z pohledu pedopsychiatra. Čs.Pediat., 50, 3, 1995, 156-161.
25.Malá E.: Vliv násilí v médiích na děti a mládež z pohledu dětského a dorostového psychiatra. Čs.Psychiat. 91, 1, 1995, 3-6.
26.Malá E.; Stibral K.: 13. mezinárodní kongres dět. a dorost.psychiatrie. S.Francisci 24-28.8.1994. Čs.Psychiat. 91, 1, 1995, 65-66.
27.Malá E.: Enurésa z pohledu pedopsychiatra. Čs.Psychiat., 91, 3, 1995, 152-161.
28.Malá E.: Schizofrenie s časným začátkem. Sborník-IX.Opařanské dny. 1995, 38-40.
29.Malá E.; Kocourková J.: Pravdivá a falešná obvinění v případech sex.zneužívání dětí. Čs.Psychiat., 92, 1, 1996, 25-31.
30.Malá E.: Agrese u dětí a adolescentů. Čs.Psychiat. 92, Suppl., 1, 1996, 58-67.
31.Malá E.: Anatomické panenky. (Pomůcka při vyšetřování sex.zneužitých dětí). Čs.Psychiat., 92, 2, 1996, 86-89.
32.Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. (Dissociativní stavy u dětí a adolescentů). Čs.Psychiat., 92, 3, 1996, 152-160.
33.Malá E.: Vývojová dětská amnézie. Čs.Psychiat., 92, 4, 1996, 212-216.
34.Malá E.: Obsedantně kompulzivní porucha v dětství a adolescenci. Čs.Psychiat., 92, 5, 1996, 303-311.
35.Malá E.: Pohled na současné možnosti farmakoterapie schizofrenie dětského věku a adolescence. Remedia 7, 1, 1997, 13-22.
36.Malá E.: Recidivující bolesti břicha v dětství a adolescenci. Čs.Psychiat., 93, 4, 1997, 218-225.
37.Malá E.; Paclt I.; Florian J.: Deprese v dětském a adolescentním věku, diagnostika a možnosti léčby. Remedia 7, 4, 1997, 213-223.
38.Malá E.: Standardy v pedopsychiatrii – atypická recenze. Čs.Psychiat. Suppl. 4, 1997/8, 85-88.
39.Malá E.: Děti – schizofrenní porucha – léčba. Risinfo, 1, 1998, 5-6.
40.Malá E.: Diagnóza schizofrenie v dětství. Č.Psychiat., 94, 1, 1998, 4-9.
41.Malá E.: Risperidon – kognitivní funkce a pedopsychiatrické kazuistiky. Čs.Psychiat. Suppl. 2, 95, 1999, 42-64.
42.Malá E.: Tikové poruchy In: „Psychiatrie pro XXI. Století“, 2000, s. 68.
42.Malá E.: Koncepční modely schizofrenie. Čes. a Slov.Psychiat.96, 1, 2000, 5-8.
43.Malá E.: Hyperkinetické poruchy – ADHD. Čes. a Slov.Psychiat.96, 3, 2000, 150-153.
44.Malá E.: Tikové poruchy. Remedia 10, 6, 2000, 333-341.
45.Malá E.: Obsedantně kompulzivní porucha. ZN, 49, 2000, 47, 1-4.
46.Malá E.: Hyperkinetické poruchy. Psychiatrie pro praxi. 3 (2),200, 121- 124.,
47.Malá E.: „Prim.MUDr.mgr.J.Špitz – in memoriam“. Čs.Psycholog. 2001, 6, Zprávy 546-547.
48.Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. In.„ Psychiatrie v medicíne a medicína v psychiatrii“.2002,s. 35-36.
49.Malá E.: Tiky a TOuretteův syndrom. In.„ Psychiatrie v medicíne a medicína  psychiatrii“.2002,s. 239.
50.Malá E., Růžička E., Šoltésová D.: Obsedantně kompulzivní porucha v dětství a adolescenci. Čes. a Slov.Psychiat. 98, 2002, 15-23.
51.Malá E.: Postgraduální vzdělávání v dětské a dorostové psychiatrii. Čes. a Slov.Psychiat. 98, 7, 2002, 404-407.
52.Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. Remedia, 12,6.2002, 381-396.
53.Malá E., Kocourková J.: Poruchy pohlavní identity. Čs.Psychol. 4,2003, 356-362.
54.Malá E., Růžička E.:Tourettův syndrom – klinická diagnóza a léčba. Postgraduální medicína. 2003, 4, 436-443.
55:Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. Lékařské listy, příloha ZN 1.část, 3,53,2004, 25-26.
56. Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. Lékařské listy, příloha ZN 2.část, 4,53,2004, 25-26.
57.Malá E.: Léčit prodromální příznaky schizofrenie v dětství a adolescenci? In: Raboch J.;Zrzavecká I. et al.: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, 136-139.
58.Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. Lékařské listy, příloha ZN 3.část, 5,53,2004, 25- 26.
59.Malá E.: Vnímání a jeho poruchy – halucinace u dětí. Sborník abstrakt. 21. roč. Duševní zdraví mládeže, Brno. 2004.
60.Malá E.: Agrese u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi. 6,1,2005, 7-10.
61.Malá E.: Rizikové děti a sourozenci schizofreniků. (Otázky terapie). Psychiatrie, 9,Suppl.1,2005,26
62.Malá E.: Hyperkinetické poruchy. ZN, 39, 2005, 54, 12-16.
63:Malá,E.: Hyperkinetické poruchy. Postgraduální medicina 7.1.2005,1-8.
64.Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Čes. a Slov. Psychiat. 101, 7, 2005, 357-361. .
65.Uhlíková M.; Malá E.; Valentová D.; Řežábek K.; Papežová H.; Hellerová P.: Asistovaná reprodukce, těhotenství a role matky u pacientek s chronickou poruchou příjmu potravy : In: "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta". 2006, s. 254-255.
66.Malá E.: Sebepoškozování u poruch příjmu potravy: In: "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta". 2006, s. 112- 115.
67.Malá E.: Děti a smrt: In: "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta". 2006, s. 116- 119.
68. Uhlíková M.; Papežová H.; Malá E.; Řežábek K.; Valentová D.: Asistovaná reprodukce u pacientek s poruchou příjmu potravy - klinické a etické aspekty. Česká gynekologie. 2006; 71 (4): 339-341.
69:Malá E.: Jsou hyperkinetické poruchy mýtem? Česká a slovenská psychiatrie. 2006, Roč. 102, č. 3, s. 142-148.
70.Malá E.: Sebepoškozování : 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1.2006. (Abstrakt).Psychiatrie. 2006; 10 (1): 53.
71.Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci - co dnes víme a nevíme. Lékařské listy. 2006; 55 (19): 13-15.
72.Malá E.: Děti a smrt : sborník přednášek a abstrakt VI. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 8.-11.6.2006. In: "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta". 2006, s. 116-119.
73.Malá E.: Dítě a stres (monografie). Praha : Tigis, 2007. (ISBN: 978-80-903750-1-7). 143 s.
74.Malá E.; Bečvářová V.: Sebepoškozování (SHB - Self Harm Behaviour). Záměrné sebepoškozování (DSH - Deliberate Self Harm). Sebezraňování (SIB - Self Injurious Behaviour). Dítě a stres. 2007: 9-45.
75.Malá E.; Kučera Z.: Atomoxetin. Remedia. 2007; 17 (6): 542-550.
76.Malá E.: Atomoxetin = Atomoxetine. Remedia. 2007; 17 (4): 404-408.
77.Malá E.: Smrt a zármutek. Dítě a stres. 2007; s. 47-61.
78.Malá E.: Posttraumatická stresová porucha. Dítě a stres. 2007; s. 102-143.
79.Malá E.: Hyperkinetické poruchy (ADHD). Lékařské listy. 2007; 56 (20): 6-9
80.Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci (abstrakt): 13. Celostátní konference biologické psychiatrie "Jednota těla a duše", Luhačovice, 6.-9.6.2007. Psychiatrie. 2007; 11 (Suppl. 2): 48-50.
81.Malá E.: ADHD - symptomy a pohlaví. Česká a slovenská psychiatrie. 2008; 104 (4): 172-179.
82.Malá E.: Diagnóza schizofrenie v dětství a v adolescenci. Pediatrie pro praxi. 2008; 9 (5): 282-284.
83.Malá E.: Diagnóza schizofrenie v dětství a v adolescenci. In: Quo vadis, psychiatria?. 1. vyd.. Praha : Galén, 2008. ISBN: 978-80-7262-567-3 (brož.). 2008, s. 101-104.
84.Malá E.; Krch F.D.: Jídelní patologie v rodině a otázky reprodukce u mentální anorexie. In: Quo vadis, psychiatria?. 1. vyd.. Praha : Galén, 2008. ISBN: 978-80-7262-567-3 (brož.). 2008, s. 105-109.
85.Malá E.: Schizophrenia in childhood and adolescence. Neuroendocrinology letters, 2008; 29 (6): 831-836.
86.Klempir J, Mala E, Klempirova O.: Psychological factors of Aerophagia: case report. Conference Information: 19th World Congress of Neurology, OCT 24-30, 2009 Bangkok, Thailand Journal of the neurological sciences, 2009; 285 (Suppl. 1): S 283 - S 284.  
87.Malá E: Sebepoškozování – závažný symptom a nebezpečný společenský jev. Praktický lékař. 2009; 89 (9): 494-498.
88.Malá E: Sebepoškozování jako závažný symptom a nebezpečný společenský jev. Lékařské listy. 2009; 58 (7): 6-10.
90.Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Česká a slovenská psychiatrie. 2009; 105 (5): 212-217.
91.Malá E.: Schizofrenie v dětství. Esprit, 2010; 14 (1-2): 6-7.
92.Malá E.: Úzkostné poruchy v dětství a adolescenci. Lékařské listy. 2010; 59 (10): 20-22.
93:Rozsívalová E; Malá E.: Možnosti farmakoterapie sebepoškozování u adolescentů. Psychiatrie. 2010; 14 (Suppl. 1): 29
94: Malá E : Sociální fobie v dětství. Pediatrie pro praxi. 2011; 12 (2) :76-78.
95: Malá E :Úzkostné poruchy v dětství. Čes a slov Psychiatr. 2011; 107 (2): 99-105.
96.Malá E. Nejčastější komorbidní poruchy u Touretteova syndromu a jejich léčba. Čes a slov Psychiat 2011; 107(5): 289-296
97: Malá E :Léčba Touretteova sy aripiprazolem u dětí a adolescentů – observační studie.. Čes a slov Psychiat 2011; 107 (6): 321- 323
98. Malá,E.: Farmakoterapie ADHD. Postgraduální medicina 2012; 14: 24 – 33.
99. Malá E :.Psychofarmaka v pedopsychiatrii. Psychiatr.pro praxi 2013; 14(3): 106-110.
100. Malá E Smrčka Z: Emoce hnusu u mentální anorexie. Čes a slov Psychiat 2014; 110(1):25-28


 
V ZAHRANIČÍ (postery a články)

Anglie Cambridge: 1.Genetickopsychiatrický kongres
Zvolský P.; Malá E.: A genealogical study of children and adolescent with the diagnosis of schizophrenia

Rakousko, Badgastein: Workshop on schizophrenia.
Malá E.: Schizophrenia with early onset.
Spring 1992
Zvolský P.; Malá E.; Hendrix H.: Psychiatry as seen in Prague. Psychiatric Bulletin 1993,17,160-161.1993
Mečíř,J; Malá E.: Mortality in patients with early onset of schizophrenia. Acta med. Croatica, 1993, vol.46, droj 3,173.
1995 Řecko, Atheny
National report – postgraduate training in CR.
Holandsko – Utrecht
National report – postgraduate training in CR – sex.abuse in CR.
1997 Maďarsko
Malá E.: Suicidium a czeh koztársaságban. VI. évfolyan 1.szám.
1999 (BRD –publikace)
Malá E.: Child and Adolescent Psychiatry in the Czech Republic. In: H.Remschidt; H.van Engeland: Child and Adolescent Psychiatry in Europe. Steinkopf Verlag Darmstadt 1999.
2001 Maďarsko (16.-18.11. meeting UEMS)
Malá E.: The Report of UEMS Section Child and Adolescent Psychiat/Psychotherapy
Malá E.: National CAPP Report Czech Republic


 
MONOGRAFIE

1. Dušek K.; Malá E.: Psychiatrie. Praha Avicenum 1990, 100 str.
2. Malá E. et al: Projevy duševních nemocí. Sexuální poruchy. Suicidální chování. Psychoterapie individuální, skupinová, rodinná. Specifita práce v ambulantní složce. Prevence a duševní hygiena. In: Dětská a dorostová psychiatrie pro dětské sestry. Brno, Institut pro další vzděl. Středních zdravotníků 1981, 43 stran.
3. Malá E. et al: Psychosomatická problematika v dětském a dorostovém věku. In: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, 288-294.
4. Malá E. et al: Sexuálně zneužívané dítě. Praha. Psychiatrické centrum 1995.
5. Malá E. et al: Demence v dětství a adolescenci. In: Jirák R. a kol.: Demence. Praha, Maxdorf 1999, 172-206.
6. Malá E.,Hort V., Hrdlička M., Kocourková J.,: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha. Portál 2000.
7. Malá E.: Forenzní pedopsychiatrie 79-123. In: Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. Grada. Praha 2001, 180 s. /25%/
8. Malá E.; Pavlovský P.: Psychiatrie. Praha,Portál 2002.
9. Malá E.: Dětská a dorostová psychiatrie. In: Höschl C.,Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Tigis, Praha 2002, 783-823.
11. Malá E.: Dětská a dorostová psychiatrie. In: Höschl C.,Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie./2.doplněné, opravené vydání/. Tigis, Praha 2004, 780,783, 785-796, 800--812.
12. Malá E.: Forenzní pedopsychiatrie 93-148. In: Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 2.rozšířené a aktualizované vydání. Grada. Praha 2004.
13. Malá E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Praha, Grada 2005, 196 str.
14. Malá E.: Forenzní pedopsychiatrie 93-148. In: Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 3.rozšířené a aktualizované vydání. Grada. Praha 2009.


 
 

Kontakt

Eva Malá

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode